15mrt.

Green Deal Duurzame Zorg

Voor onze dochterorganisatie De Vijver vzw hebben we de deelname bevestigd aan de Green Deal Duurzame Zorg, een initiatief van de Vlaamse Overheid dat loopt van 15 maart 2023 tot 31 december 2026.

Ons engagement concentreert zich voornamelijk op twee punten: bijdragen aan een gezonde, natuurlijke omgeving en investeren in een gezonde, duurzame infrastructuur.

Met de aanleg of aanpassing van de tuinen van De Vijver vzw, willen we de kwaliteit van leven van de cliënten vergroten. Met dit engagement gaan we ook verharding tegen, een efficiënte maatregel om de klimaatopwarming een halt toe te roepen.

Ook investeren in een gezonde en duurzame infrastructuur staat hoog op onze prioriteitenlijst. Bij de renovaties en bouwwerken die we realiseren voor De Vijver vzw zetten we in op energiebesparende maatregelen en eigen productie van hernieuwbare energie. De besparingen die we realiseren helpen De Vijver om betaalbare zorg en ondersteuning voor haar cliënten te realiseren. De besparingen zijn ook ecologisch gunstig en kaderen in de efficiënte en zuinige inzet van maatschappelijke middelen.

Qua duurzame mobiliteit hebben we met De Vijver al een mooi parcours afgelegd. Zo worden medewerkers en cliënten gesensibiliseerd om te kiezen voor alternatieve vervoersmethoden en –middelen. De verschillende afdelingen liggen op goed bereikbare plekken voor het openbaar vervoer.

Doneer vandaag nog

Onze organisatie rekent op u. Ontdek de mogelijkheden om ons te steunen.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.