Bedankt Geneeskunde voor het Volk voor de gulle schenking van 1000 mondmaskersUpdate corona Lees meer

Onze missie en visie

Onze visie en missie zijn gericht op maximale ontplooiing van mensen met een beperking. Waar mogelijk stimuleren we onze cliënten om actief deel te nemen aan de samenleving. De kloof tussen beperking en geen beperking willen we graag dichten door te evolueren naar een maatschappij van zorg voor mekaar.  Het Dorp richt zich voor de realisatie van zijn missie naar de regio Antwerpen met een open venster naar Vlaanderen en Europa.

Missie

Het Dorp zet zijn kennis, deskundigheid en middelen in om mensen met een beperking te begeleiden naar een kwaliteitsvol leven. Door aangepaste huisvesting, werk en dagactiviteiten aan te reiken, creëren we mogelijkheidsvoorwaarden voor de maximale ontplooiing voor elk van onze cliënten. In Deurne en regio Antwerpen zijn we het eerste aanspreekpunt voor mensen met een beperking. We staan open voor diverse samenwerkingen met Vlaanderen en Europa.

Visie

Het Dorp ziet mensen met een beperking als verrijkend en inspirerend. Om die visie kracht bij te zetten, doen we er alles aan om het potentieel van mensen met een beperking te stimuleren. Dat doen we bij voorkeur in relatie met de samenleving. In alles wat we doen willen we een vruchtbare wisselwerking op gang trekken tussen mensen met en zonder een beperking. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangepast werk geven, zien we als een belangrijke schakel in de inclusieve samenleving die we voor ogen hebben.

Help mee

Doneer vandaag nog

Onze organisatie rekent op u. Ontdek de mogelijkheden om ons te steunen.

We gebruiken cookies om het verkeer naar onze website te analyseren en je ervaring te optimaliseren.