Bedankt Geneeskunde voor het Volk voor de gulle schenking van 1000 mondmaskersUpdate corona Lees meer

Wat we doen

Dorp nr.2 Koningin Fabiola maakt zorg en tewerkstelling mogelijk voor mensen met een beperking en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

We bieden broodnodige ondersteuning

Als koepelorganisatie zorgen we ervoor dat onze deelorganisaties maximaal kunnen functioneren.  Dat doen we door gunstige mogelijkheidsvoorwaarden te scheppen zodat onze deelorganisaties zich volledig kunnen richten op zorg en twerkstelling van mensen met een beperking. 

Aangepaste faciliteiten 

De juiste omgeving of de kans om zelfstandig te wonen, doet wonderen voor mensen met een beperking. Vanuit die optiek bouwen wij aangepaste woningen, studio’s, appartementen en ondersteunende faciliteiten, zoals dagverblijven en inloopcentra.  Ons maatwerkbedrijf rusten we uit met moderne werkplaatsen waar onze cliënten kwaliteitsvol werk kunnen afleveren.

Zorg omringen met de juiste zorg

Mensen met een beperking hebben veel noden. Als koepelorganiatie zorgen we voor ondersteunende infrastructuur en faciliteiten en personeel zodat ons zorgbedrijf De Vijver vzw de beste ondersteuning kan aanbieden. 

Tewerkstelling voor mensen met een beperking activeren

Door mee onze schouders te zetten onder maatwerk, maken we bedrijven en particulieren in de reguliere economie warm om met ons maatwerkedrijf ACG in zee te gaan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangepast werk bieden, is een fundamentele bouwsteen voor mensen met een beperking om hun plaats te vinden in de maatschappij. 

Fondsen werven

Om te realiseren wat we voor ogen hebben: een maatschappij waar mensen met een beperking inclusief deel van uitmaken, hebben we fondsen nodig. Daarom doet Het Dorp actief aan fondsenwerving. Een beter leven voor onze cliënten, met een plaats in de maatschappij, heeft nu eenmaal een prijskaartje. en daar rekenen we ook voor ene stukje op jou. 

Help mee

Doneer vandaag nog

Onze organisatie rekent op u. Ontdek de mogelijkheden om ons te steunen.

We gebruiken cookies om het verkeer naar onze website te analyseren en je ervaring te optimaliseren.